En resa till Afrika är en resa till livets kontinent. Res till mänsklighetens forntid och framtid. Härifrån härstammar människan och här går den moderna utvecklingen framåt i accelererande steg. Länge har Afrika setts som en homogen kontinent - inget kan dock vara mer fel. Afrika är spännande, vackert och förberett för att upptäckas fullt ut.