Klimatkompensation av din rundresa

Läs & Res klimatkompenserar för utsläppen våra resenärer genererar under våra resor, exempelvis inrikestransporter. För att klimatkompensera använder Läs & Res klimatkompensationsprojekt som uppfyller höga krav och förhållningssätt upprättade och certifierade av Gold Standard och FN:s Clean Development Mechanism (CDM). Projekten är utformade för att reducera utsläppen av växthusgaser och på så sätt skydda klimatet. Förutom att reducera klimatpåverkande utsläpp bidrar de också till en hållbar utveckling i projektområdet för de som bor där. Detta innebär att även socialt ansvarstagande och samhällspåverkan är viktiga delar av projekten utöver klimat- och miljöpåverkan.

Läs mer om Gold Standard och våra projekt lite längre ner.


Klimatkompensation av din internationella flygresa

På våra resor ingår inte den internationella flyg- eller tågresan. Istället väljer du själv hur du tar dig till resans start. Det vanligaste transportmedlet är flyg, men på flera resor går det exempelvis att åka tåg. Då den internationella transporten inte ingår i resans pris så ingår ej heller klimatkompensation för detta. Vi erbjuder däremot möjligheten för våra resenärer att klimatkompensera utsläppen för sin internationella flygresa via oss. Utsläppen kompenseras då genom samma projekt som vi använder för att klimatkompensera själva rundresan. Så här fungerar det:

  • Använd nedan kalkylator för att bestämma den summa du vill betala. Observera att du själv väljer om du vill betala något och även med vilken summa du vill kompensera.
  • Beloppet skriver du in i formuläret när du anmäler dig till resan eller meddelar oss om du anmäler dig på telefon.
  • Beloppet kommer senare på slutfakturan för resan.
  • Vi tar inte betalt för vår administration av klimatkompensationen.

Följ denna länk för en kalkylator

Myclimates kalkylator fastställer den mängd CO2 en flygning genererar per person under flygsträckan. Beräkningen utgår från genomsnittliga förbrukningssiffror för korta, medellånga respektive långa flygresor. Beräkningen tar också hänsyn till om personen flyger ekonomi, business eller första klass.


Gold Standard

Läs & Res klimatkompenserar direkt genom Gold Standard för projekt inom förnybar energi i form av solcellspaneler i Indien. Detta bidrar till att minska användningen av icke förnybara energikällor som till exempel fossila bränslen som kol.

Gold Standard-certifiering innebär en certifiering av klimatkompensationsprojekt som uppfyller standardiserade krav för att minska utsläpp av växthusgaser inom ramen för FNs Clean Development Mechanism (CDM). Certifiering görs enbart för projekt för att skapa förnybar energi eller energieffektiviseringar.

Gold Standard började utvecklas av bland andra Världsnaturfonden (WWF) år 2003. Idag stödjs Gold Standard av fler än 80 olika organisationer och miljöorganisationer globalt. Gold Standard administreras av en icke vinstdrivande stiftelse, vars syfte är att se till att klimatkompensationsprojekt fungerar och gör verkligen skillnad. Gold Standard har riktlinjer och manualer för vilka krav som måste uppfyllas för klimatkompensationsprojekt. Gold Standard heter idag Gold Standard for the Golbal Goals, vilket syftar på FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Gold Standard stödjer 1700 projekt i 80 länder.


Vårt projekt: Solpaneler i Indien

Läs & Res betalar för solpaneler i Rajasthan i Indien. Läs mer om projektet här på Gold Standards hemsida. Projektet skapar ren energi från solljus samt bidrar till ekonomisk tillväxt i området genom de stora mängder ren energi som produceras motsvarande elbehovet för över 8000 hushåll per år. Projektet togs fram i samråd med lokala aktörer och intressenter. Projektägaren (Janardan Wind Energy Pvt. Ltd) bidrar med följande till lokalsamhället inom området socialt ansvarstagande:

  • Vattenfiltreringsanläggning i Rajasthan som har ett torrt och varmt klimat med ytterst lite grundvatten.
  • Laptops och skolmaterial till lokala skolor
  • Skapat tillsvidareanställningar för ca 30 personer från området


Tidigare projekt

Fram till sommaren 2019 klimatkompenserade Läs & Res genom Gold Standard-certifierade biogasanläggningar i delstaten Karnataka i södra Indien. En anläggning kostade €716 och varje anläggning genererade minst 38 ton CO2 minskning under fem år. Idén med biogasanläggningar bygger på att fattiga bönder använder biogas i stället för ved, fotogen eller kodynga. Deras förändrade engergiförbrukning kompenserar alltså för utsläppen från en flygresa. De organiska restprodukterna från biogasanläggningar blir utmärkt gödsel på till exempel åkrar. I princip är det här en jättestor kompost där man inte enbart lägger kodynga utan allt organiskt avfall. De här anläggningarna har blivit väldigt populära och finns över hela Sydasien. Vi har själva sett dem i södra Nepal och Indien. Som trolleri när man ser rör som går in i de enkla lerhusen. Inne i huset sitter en kvinna och lagar mat bekvämt över en gaslåga. Hon behöver inte längre gå långt varje dag för att hitta ved.