Klimatkompensation för din flygresa

Vi på Läs & Res är stolta över att kompensera för utsläppen från flygresor till våra destinationer. För att klimatkompensera använder Läs & Res klimatkompensationsprojekt som uppfyller höga krav och förhållningssätt upprättade och certifierade av Gold Standard och FN:s Clean Development Mechanism (CDM). Projekten är utformade för att reducera utsläppen av växthusgaser och på så sätt skydda klimatet. Förutom att reducera klimatpåverkande utsläpp bidrar de också till en hållbar utveckling i projektområdet för de som bor där. Detta innebär att även socialt ansvarstagande och samhällspåverkan är viktiga delar av projekten utöver klimat- och miljöpåverkan.

Gold Standard

Läs & Res klimatkompenserar direkt genom Gold Standard för projekt inom förnybar energi i form av solcellspaneler i Indien. Detta bidrar till att minska användningen av icke förnybara energikällor som till exempel fossila bränslen som kol.

Gold Standard-certifiering innebär en certifiering av klimatkompensationsprojekt som uppfyller standardiserade krav för att minska utsläpp av växthusgaser inom ramen för FNs Clean Development Mechanism (CDM). Certifiering görs enbart för projekt för att skapa förnybar energi eller energieffektiviseringar.

Gold Standard började utvecklas av bland andra Världsnaturfonden (WWF) år 2003. Idag stödjs Gold Standard av fler än 80 olika organisationer och miljöorganisationer globalt. Gold Standard administreras av en icke vinstdrivande stiftelse, vars syfte är att se till att klimatkompensationsprojekt fungerar och gör verkligen skillnad. Gold Standard har riktlinjer och manualer för vilka krav som måste uppfyllas för klimatkompensationsprojekt. Gold Standard heter idag Gold Standard for the Golbal Goals, vilket syftar på FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Gold Standard stödjer1700 projekt i 80 länder.

Solpaneler i Indien

Läs & Res betalar för solpaneler i Rajasthan i Indien. Läs mer om projektet här på Gold Standards hemsida. Projektet skapar ren energi från solljus samt bidrar till ekonomisk tillväxt i området genom de stora mängder ren energi som produceras motsvarande elbehovet för över 8000 hushåll per år. Projektet togs fram i samråd med lokala aktörer och intressenter. Projektägaren (Janardan Wind Energy Pvt. Ltd) bidrar med följande till lokalsamhället inom området socialt ansvarstagande:

  • Vattenfiltreringsanläggning i Rajasthan som har ett torrt och varmt klimat med ytterst lite grundvatten.
  • Laptops och skolmaterial till lokala skolor
  • Skapat tillsvidareanställningar för 28 personer från området

Beräkningsgrunder

Det finns flera olika sätt att fastställa den mängd CO2 en flygning genererar per person under flygsträckan. Läs & Res har använt Myclimates kalkylator. Beräkningen utgår från genomsnittliga förbrukningssiffror för korta, medellånga respektive långa flygresor. Beräkningen tar också hänsyn till om personen flyger ekonomi, business eller första klass.

Tidigare projekt

Fram till sommaren 2019 kunde Läs & Res kunder lägga till för att klimatkompensera och Läs & Res betalde för Gold Standard-certifierade biogasanläggningar i delstaten Karnataka i södra Indien, via ZeroMission. En anläggning kostade €716 och varje anläggning genererade minst 38 ton CO2 minskning under fem år. Idén med biogasanläggningar bygger på att fattiga bönder använder biogas i stället för ved, fotogen eller kodynga. Deras förändrade engergiförbrukning kompenserar alltså för utsläppen från en flygresa. De organiska restprodukterna från biogasanläggningar blir utmärkt gödsel på till exempel åkrar. I princip är det här en jättestor kompost där man inte enbart lägger kodynga utan allt organiskt avfall. De här anläggningarna har blivit väldigt populära och finns över hela Sydasien. Vi har själva sett dem i södra Nepal och Indien. Som trolleri när man ser rör som går in i de enkla lerhusen. Inne i huset sitter en kvinna och lagar mat bekvämt över en gaslåga. Hon behöver inte längre gå långt varje dag för att hitta ved.