Kort om Läs & Res

Läs & Res grundades 1979 av Christian Jutvik som ägde och drev företaget fram till 2015. Sedan 2015 leds verksamheten av nuvarande ägaren Pontus Wallin.

De första åren gick resorna främst till Sydasien (Indien, Nepal och Bangladesh) och Indonesien. Sedan dess har antalet destinationer och resor sakta ökat och vi har idag ca 70 olika resor till ett 50-tal länder i Afrika, Asien, Latinamerika och Europa.

Såväl målet med som genomförandet av resorna skiljer sig mycket från "vanlig" turism. Vi utvecklar socialt och ekologiskt hållbara resor samt verkar för att sprida intresse för ett medvetet resande. Vi vill genom lärorika resor skapa intresse för omvärlden och möjliggöra möten på lika villkor som överbrygger kulturella skillnader. Våra resor handlar inte främst om destinationen eller resrutten i sig, istället handlar det mycket om sättet vi reser på och våra möjligheter till att förstå de platser vi besöker. Läs mer om vår resefilosofi här!

Vi har ett mycket stort antal återkommande resenärer och många av våra nya resenärer kommer till oss via rekommendationer från tidigare resenärer. Vårt bästa sätt att marknadsföra oss är att göra bra resor som ger nöjda och återkommande resenärer. Läs gärna vad några av våra tidigare resenärer tycker om oss här!

Historien om Läs & Res

Nedan finner du grundaren Christians egna beskrivning av uppkomsten av Läs & Res. Vill du läsa mer om bakgrunden till varför och hur Läs & Res blev till och allt som hände från 1979 till 2015 kan du läsa mer i de två böcker Christian skrivit: Vägen till Indien samt Boken om Läs och Res. Du kan köpa eller beställa dem hos hos. Läs mer här!

"Way back in 1969 I was very interested in South Asia. Read everything I could put my hands on. That spring my longing to visit that fascinating area grew stronger. In the beginning of May a warm sunny day I left hitchhiking to India. I travelled alone and despite some small inconveniences I got there. It as exploration at its best. I came to small towns and walked out into the countryside, to the villages. Most important, I met people of “all walks of life”. There were great experiences and I learned more than I found in the books I read.

Following years I returned to India and Nepal travelling in a similar way. Now I was flying however. In 1975 I was requested to organize a tour to India and Nepal, mainly with students from Stockholm University. Nothing was prebooked, something very difficult at those times. Despite problems and hard work the tour was a success. It was a success to the extent that I had to do it again for three consecutive years.

During these years I was also working for two years with Swedish development assistance in Dhaka, Bangladesh. During long and lonely nights in Bangladesh my ideas of “the good traveling” took shape. I was very much critical to Travel trade by that time. Unfortunately that attitude has only been strengthened during the 37 years I have been working with tourism.

Why travel, how to go about, everything was clear in my mind when I returned to Sweden in spring 1979. I decided I wanted to try my ideas by starting a small company. My aim was to create an alternative to both what is offered by the organized travel trade and to travelling by young people, at that time called hippies, today backpackers. A better, more rewarding way of travelling where people could learn something and experience by what happens when travelling in non-tourism areas and, most important, by interacting with people."