Hållbart och medvetet resande

Läs & Res är sedan starten 1979 engagerade i att bedriva en socialt hållbar turism. Våra lokala transporter, reseledare och hotell främjar den lokala ekonomin och platserna du besöker. I största möjliga mån undviker vi inrikesflyg för att minska klimatpåverkan. På våra resor kan du semestra med gott samvete.

Kunskap om landet

Vi hjälper dig att komma förberedd på resan. På våra resor ingår noga utvald litteratur, en bra karta och en gedigen litteraturlista. Ju bättre förberedd du är, desto mer får du ut av din resa!

Möten med lokalbefolkningen

För oss är mötet med människan centralt. Vi vill möjliggöra möten på lika villkor för att överbrygga kulturella skillnader. På många av våra resor kommer du ut på landsbygden. Här lever traditionell kultur vidare på ett annat sätt än i storstaden. I småstäder och i byar är det mycket lättare att få kontakt med människor och möjlighet att förstå deras livsvillkor. Många av våra resenärer säger efter resan att det var mötet med en viss person eller besöket hemma hos en viss familj som blev höjdpunkten för dem under resan. I byar och på vandringar har du oftast tillgång till en tolk.

Lokala reseledare

Lokala reseledare är ett av de tyngsta skälen att välja Läs & Res. Våra reseledare talar engelska och de flesta har arbetat för oss i många år. De har goda kontakter längs resvägen och ger dig naturligt det lokala perspektivet. Med honom eller henne kan du diskutera politik, religion och sociala frågor. Ta chansen att följa med din reseledare till lokala restauranger dit få turister kommer. Du är gäst i landet, reseledaren är din värd.

Små grupper

I en stor grupp blir du ett anonymt objekt som skall fraktas runt till så många sevärdheter som möjligt. Fyllda turistbussar och flaggviftande guider är inte vår stil. Mindre grupper ger bättre förutsättningar för kontakt med lokalbefolkningen. Våra grupper består normalt av 6-12 resenärer. Maximal gruppstorlek är 16 resenärer. På våra familjeresor har grupperna upp till 20 personer. Detta för att öka chansen för barnen att få resekompisar i samma ålder.

Längre resor

Tid är en förutsättning för att få kontakt med människor och för att bättre lära känna och förstå ett land. Tid krävs också för att hinna göra saker på egen hand. Därför är våra resor oftast lite längre än andra arrangörers gruppresor. Vi erbjuder resor från ungefär två veckor till en knapp månad.

Flexibelt program

Våra resor är flexibla och reseprogrammet innehåller ofta tid för egna aktiviteter. Spännande aktiviteter erbjuds varje dag, tillsammans med dina reskamrater eller på egen hand. Reseledaren finns där för att hjälpa dig hitta det som intresserar dig.

Lokalt ägda och genuina hotell

Vi försöker hitta små familjeägda hotell med lokal charm. Standarden varierar, men du kan räkna med dubbelrum med toalett och dusch. Vi ordnar också enkelrum om du vill. Vi undviker stora och lyxiga hotell eftersom dessa oftast är dyra, charmlösa och inte låter dina pengar komma lokalbefolkningen till del. På de flesta resor bor vi även en eller två nätter hos en familj.

Lokala transporter

Transporterna under våra resor sker med en blandning av färdmedel. Inhyrd buss är av praktiska skäl ganska vanligt, men helst tar vi tåget eller den lokala bussen. Då blir resan inte enbart en transportsträcka - här pratar du med folk och det händer något hela tiden!

Starkt omvärldsintresse

Vi som arbetar på Läs & Res har ett starkt omvärldsintresse. Detta är något vi delar med våra ständigt återkommande resenärer. Att upptäcka världen utanför vår egen kultursfär ger perspektiv på vårt eget samhälle och inte minst på det liv vi själva lever.