Vi har delat upp våra resor utifrån ansträngningsgrad. Nedan ser du hur vi har gjort graderingen.

Graderingen har endast med den fysiska ansträngningen att göra. Den har således inte någon referens till hur tuff en resa kan upplevas utifrån perspektivet "kulturchock" eller andra mer individuella uppfattningar om ansträngningsgrad.

Observera att vissa resor kan vara svåra att gradera, exempelvis om en resa ska ha två eller tre "glober". Hur ansträngande en vandring eller cykling upplevs varierar väldigt mycket från person till person. Kontakta oss gärna om du har funderingar kring huruvida en resa passar dig.

Lugnare

Lugnare

Resa i lugnt tempo utan större fysisk aktivitet


Varierande

Varierande

Resa med viss fysisk aktivitet, exempelvis kortare dagsvandringar eller enklare cykling


Aktiv

Aktiv

Resa med fysiskt krävande inslag, exempelvis vandringar eller cykling i kuperad terräng

Utmanande

Utmanande

Resa som är mycket fysiskt krävande, exempelvis längre vandringar på hög höjd