Vår djurrättspolicy

Det är något alldeles speciellt att få uppleva vilda djur i sin naturliga miljö. På flera av våra resor, exempelvis till Indien, Nepal, Rumänien, Costa Rica, Madagaskar, Tanzania, Galapagos och Patagonien besöker vi nationalparker där vi har förmånen att få se hur vilda djur lever sitt naturliga liv. Genom att vi besöker dessa nationalparker bidrar vi aktivt till att öka populationen av vilda djur. Denna ökning är särskilt tydlig i Indien och Nepal där exempelvis antalet vilda tigrar och noshörningar stadigt ökar i antal.

För att säkerställa att vi bidrar till en bättre djurvälfärd så har Läs & Res valt att tillsammans med World Animal Protection Sverige ta fram en djurskyddspolicy som gäller på alla våra resor. Läs mer om vår policy nedan och läs mer om djurskydd på www.worldanimalprotection.se.

Så här bidrar Läs & Res

 • Våra resor innehåller ingen djurunderhållning. Det innebär att vi inte inkluderar aktiviteter där djur tvingats utföra onaturliga beteenden eller tränats med plågsamma metoder, exempelvis delfinshower eller elefantridning.
 • Vi besöker inte djurparker på våra resor annat än sådana som rehabiliterar och/eller återför djur till det vilda (exempelvis uppfödningsparken Bifengxia 2 timmar från Chengdu i Sichuanprovinsen).
 • Vi skickar ut information till våra resenärer om hur du som turist kan bidra till och verka för en djurvänlig turism
 • Våra reseledare och samarbetspartners för vidare vårt ställningstagande och förhoppningsvis skapar det ringar på vattnet

Vilda djur inte är underhållning

Vilda djur som används för att underhålla oss människor tränas ofta med plågsamma metoder, som i värsta fall kan leda till döden. Så länge vi efterfrågar denna typ av underhållning kommer det fortsättningsvis att finnas kvar. Det är därför viktigt att vi som turister säger nej till aktiviteter och nöjen där djuren far illa.

Vilda djur ska upplevas i det vilda!

Vår barnrättspolicy

Läs & Res har tillsammans med ECPAT och Childhood tagit fram följande barnrättspolicy som gäller på alla våra resor.

Barn som tigger

Läs & Res uppmanar dig som resenär att inte ge pengar till barn som tigger. Stöd istället organisationer på plats som jobbar med att långsiktigt hjälpa barn i fattigdom. Fråga din reseledare om tips på lokala barnrättsorganisationer som jobbar långsiktigt med hållbara lösningar. När man ger pengar till barn som tigger, uppträder eller säljer t.ex. turistsouvenirer bidrar det till att upprätthålla ett system där barn blir kvar på gatan och inte går i skola. Majoriteten av de barn som befinner sig på gatan i de länder vi besöker är inte föräldra- eller hemlösa utan kommer från fattiga hemförhållanden som gör att de tvingas bidra till familjeekonomin genom att arbeta.

 • Stöd istället en lokal organisation som jobbar långsiktigt för att hjälpa barn i fattigdom

Familjeboende

Homestays/familjeboenden är ett fantastiskt sätt att få möta människor i deras vardag i andra länder. Läs & Res lägger stor vikt vid att skydda barn i just denna situation genom att resenärer ska följa riktlinjer som att:

 • Under tiden i ett familjeboende ska resenärer aldrig vara själva med något barn vid något tillfälle
 • Informera reseledaren om en medresenärer beter sig olämpligt
 • Informera reseledaren om en värdfamilj behandlar sina egna eller andra barn illa
 • Inte ge gåvor eller pengar direkt till barn, då de riskerar att vänja dem vid att ta emot gåvor från främlingar
 • Om en resenär vill ge en gåva så hjälper reseledare till att göra det på bästa sätt
 • Se riktlinjer för fotografering

Skolor

I den mån Läs & Res besöker en skola för att lära sig mer om ett lands skolsystem väljer vi i första hand att besöka när det inte är undervisning. Vi besöker främst läraren och i undantagsfall besöker vi en skolklass. I sådana fall är det viktigt för oss att:

 • Skolundervisningen inte störs
 • Vi som besökare bidrar med något till eleverna genom att till exempel berätta om Sverige
 • Skolan inte besöks frekvent av turister

Barnhem

Läs & Res policy är att inte besöka barn på barnhem. Barn ska inte användas som turistattraktioner, inte minst barn i utsatta situationer. Önskan att besöka barnhem är ofta grundat i en god intention att hjälpa barn som lever i fattigdom och att förstå ett lands utmaningar. Besök från turister till barnhem är dock problematiska och i många fall skadliga. Läs & Res står för medvetet resande och tar därför ställning mot besök av barn på barnhem. Vi gör detta bland annat för att:

 • Barn är inte turistattraktioner. Trots det sker turistbesök till barnhem ofta flera gånger per dag på många turistorter
 • Turisters besök på barnhem påverkar barns förmåga att utveckla sunda anknytningsmönster och tillit till konsekvent närvarande vuxna
 • Turism kan bidra till att barnhem skapas där barnhem inte behövs
 • Cirka 80% av alla barn som bor på barnhem globalt är inte föräldralösa
 • I ett flertal länder har barn placerats på barnhem för att generera inkomster och inte utifrån ett reellt behov hos barnen
 • Många populära turistdestinationer har ett ökande antal barnhem samtidigt som antalet föräldralösa barn faktiskt minskar. Orsaken är till stor del just efterfrågan på barnhemsbesök från besökande resenärer.
 • Stöd till barnhem kan därför bidra till att separera barn från sina familjer i onödan och i värsta fall till faktisk exploatering av barn
 • FNs riktlinjer och forskning förespråkar att placering av barn på barnhem ska ses som ett sista alternativ för barn som inte kan bo kvar hemma och ska då alltid vara tillfälligt med målsättning att ta fram ett alternativ där barnet får växa upp i en familjemiljö
 • Barn mår bättre av att växa upp i familjebaserade alternativ istället för barnhem
 • Med rätt riktade insatser från turism och andra aktörer kan barn få växa upp i familjebaserade alternativ

Vi på Läs & Res uppmuntrar våra resenärer att istället för att ge stöd till barnhem, ge stöd till organisationer som fokuserar på familjebaserade alternativ vad gäller omvårdnad av barn, och/ eller stödja barnrättsorganisationer som jobbar långsiktigt för att hjälpa barn i utsatta situationer. Läs gärna mer om barnhemsfrågan på Barnhemskollen www.barnhemskollen.se och på Childsafe Movement www.thinkchildsafe.org/travelers/

Fotografering av barn

Tänk på att människorna du möter är subjekt och inte objekt, det vill säga att de har känslor, en egen vilja och rätt att bestämma över sin kropp och bilder av den. Fråga därför alltid om du får lov att fotografera dem, deras barn och ibland deras ägodelar. En bra grundtanke att ha med sig är vad vi i Sverige accepterar när det gäller fotografier av oss själva. Hur skulle du reagera om en utländsk turist kom och började fota dina barn, din tvätt eller ditt hus utan att du visste till vad bilderna skulle användas? Fråga gärna reseledaren om du känner dig osäker på hur du ska göra. Även om du har fått tillstånd av en förälder att ta en bild av deras barn bör du alltid tänka på att:

 • Inte ta bilder på nakna eller avklädda barn då bilderna vid spridning via sociala medier och internet kan användas i exploateringssyfte
 • Att eventuella bilder på barn med familjer får förbli i den privata fotosamlingen och inte spridas på sociala medier.
 • Inte ta kort på barn som befinner sig i en utsatt situation, är märkbart upprörd, verkar må dåligt, eller inte vill vara med på bild
 • Visa gärna de fotografier du tagit för de du tagit bilden av som en trevlig gest