April 7, 2010, 4:39 p.m.
Panorama över Himalaya (108 mb)

Kort film gjord på frihand av Shekar, vår reseledare i Nepal.
Filmen är tagen från Ama Yangri på ca 3000 m nära passet Tarke Ghyang.