Samarbetsresa med Vagabond

Läs & Res har fått i uppdrag att producera resan ”Istanbul till Beirut” för resemagasinet Vagabonds läsare. Jag reser darför till Mellanöstern under början av juli. Målet är att kunna erbjuda en resa som går landvägen med tåg och buss genom Turkiet, Syrien och Libanon. Nu kör vi!