Kriget – ett sorgligt kapitel

Vi ar nu i Hue. Senast jag skrev var det en rapport som strackte sig till och med Vieng Xai i Laos. Efter Vieng Xai kom vi till den dammiga staden Xam Neua. Norr om Xam Neua ligger staden Sop Hao, centrum for de Laotiska omskolningslagren. Uppe vid den Vietnamesiska gransen dog den sista kungen av Laos och hela hans familj av svalt och sjukdomar 1979. Alla som är intresserade av modern historia borde lasa boken The Bamboo Palace dar historien skildras. Naturligtvis ar Sop Hao och omradet norr darom fullstandigt stangt for utlandska besokare.

Efter det akte vi genom ett gudabenadat vackert landskap till Xieng Khouang vid Krukslatten i Laos. Det har var under kriget en av de hardast bombade platserna i Laos och har pagick ett hemligt krig fran 1960. Styrkor fran Phatet Lao backades upp av den Nordvietnamesiska armen. Mot sig hade de en arme på cirka 20.000 legosoldater fran minoriteten Hmong och legoknektar fran Thailand, som betalades av CIA. Den armen leddes av den legendariska Hmonggeneralen Vang Pao. Pa nasta resa kanske det ar mojligt att besoka deras gamla hogkvarter Long Cheng. Vi hoppas!

Minrojning har pagatt i Laos, Vietnam och Kambodja sedan 1975. Formodligen kommer det aldrig att bli fardigrojt. Minrojning pagar overallt. Minor av det mest djavulska slag, klusterbomber och konventionella bomber finns i mangd. Olyckor hander ofta. Hur kan manniskor stalla till det sa har?

Kriget ar ett sorgligt kapitel som i mycket har format Laos och staden Xieng Khouang. Allt var sonderbombat efter kriget och det fanns knappt kvar sten pa sten.

Omradet Kruslatten ar beromt for de enorma stenkrukorna som finns utspridda pa 26 olika platser. Hur krukorna har kommit dit eller vem som har tillverkat dem ar holjt i dunkel. Formodligen ar de 2.000 ar gamla. Det ar en nastan spoklik kansla att rora sig i omradet och hora de olika teorierna om deras tillkomst.

Fran Xieng Khouang tog vi oss tilll den vietnamesiska gransen vid Nong Het och tillbringade en natt i den gudsforgatna staden Muong Xen.

Rapport fran DMZ och motet med chefskonstruktoren av tunnlarna i Vinh Moc foljer i nasta rapport. Detta var en fantastiskt fascinerande person. 82 ar och blind, men otroligt pigg. Ett av dessa moten man ej trodde var mojligt.

Halsningar fran Eric och en glad grupp resenarer!

I vietnamkrigets spar – vad hande efter kriget?

Resan ar igang. Vi hade tre intensiva dagar i och runt Hanoi. Manga moten var inplanerade. Starkast var nog motet med den tankbesattning som var den forsta att tranga in i presidentpalatset i Saigon 1975. Vi motte dem utanfor Hanoi i Son Tay. Det var ett mycket osannolikt mote for oss alla och aven for dem. Det var helt vanliga och mycket ansprakslosa manniskor som lugnt och sansat berattade om krigets vardag och om hur livet har sett ut sedan de slutade i armen 1985. Forutom kriget mot USA deltog de ocksa i invasionen av Kambodja och aven i kriget mot Kina. Totalt var de i armen i 20 ar fran 1965 till 1975. Vi satt hemma hos chefen for stridsvagnen och at osannolikt god och vallagad mat. Det var en omtumlande upplevelse och vi var alla overens om att detta var nagot vi alla trott inte skulle vara mojligt.

Gruppen har traffat Agneta som bott i Vietnam i perioder sedan 1970-talet. Hon blev grundligt intervjuad om vietnamesiskt vardagsliv och hur den politiska och sociala situationen ser ut. Vi satt i tradgarden till det vackra Etnografiska museet i Hanoi och alla larde sig mycket; tack Agneta for en fantastisk eftermiddag!!

Vid en underbar middag pa en restaurang som serverar den gudomliga ratten Cha Ca fick gruppen traffa Mr Chieu som vaxte upp i Hanoi, nara Long Bien. Han berattade om uppvaxten under bombningarna, hur samhallet har forvandlats och hur en vietnames i 50-arsaldern ser pa samhallet idag och vilka forhoppningar han har infor framtiden. Fantastiskt interessant! Hela gruppen var aktiv och stallde en mangd fragor. Forutom Chieu vill jag tacka restaurangen for en underbar maltid!

Forutom allt detta hann resedeltagarna shoppa en del, ga pa Water puppet show och inmundiga ett och annat smatt och gott i den underbara staden Hanoi.

Vi reste vidare till Mai Chau via kyrkogarden for hogre partikoryfeer. Alla de viktigaste ledarna, forutom Ho Chi Minh ligger pa kyrkogarden i Son Tay. En praktisk historielektion som fortsatte under bussresan upp till Mai Chau. I Mai Chau bodde vi i traditinella stylthus som ags av en Thaifamilj. Vi vandrade pa risfalten och runt omkring pagick ett intensivt arbete med att barga risskorden. Ett betagande vackert sceneri och balsam for sjalen efter storstaden Hanoi.

Darefter gjorde vi en lang bussresa over bergen in i Laos och till Phatet, Laos hemliga grottstad Vien Xai. Staden ligger oerhort vackert omgivet av hoga kalkstensberg. Vi gjorde en omtumlande rundvandring i grottorna. Har levde 20.000 manniskor under aren 1964-1973 da det bombades extremt hart. Hur gick det att overleva? Vi satt lang tid och pratade med en pensionerad soldat som bodde i en av grottorna hela perioden. Han var otroligt vital och inte bitter. Hans enda onskan infor framtiden var att ingen nagonsin skall behova uppleva vad han och andra har genomlidit i Laos under kriget. Det var ett fortrollande mote med en vital och obruten manniska.

Var resa har fram till nu varit en fantastisk upplevelse och flera rapporter foljer pa bloggen och facebook.

Hej fran

Eric