Om Sten Bergman

Berättelse från resan Nya Guinea.

En av våra mest kända ”upptäktsresande”.  Kanske den siste. Han har skrivit ett flertal böcker och alla över 55 år minns hans skorrande radioröst. Från Nya Guinea är han känd med böckerna Bland vildar och paradisfåglar och Min far är kannibal. Själv köpte jag böckerna nyligen på antikvariat.net. Fantastisk läsning av en man som redan på 50-talet tog sig till de inre delarna av Nya Guinea. Vid den tiden var den västra hälften av ön fortfarande en holländsk koloni. Intressant är att lokalbefolkningen vid den tiden tycktes leva i gott samförstånd med de holländska styresmännen. Detta i motsats till i dag då papuanerna på olika sätt opponerar sig våldsamt mot det indonesiska styret.

Sten Bergman ägnade sig åt att samla in djur av allehanda slag. Främst var han intresserad av paradisfåglar som det då fanns gott om i det område som tidigare hette Vogelkopf. Han samlade in fåglar och och andra djur som senare överlämnades till Riksmuséet. Det vetenskapliga värdet var nog tveksamt, men han tycks ha stortrivts. Samtidigt höll han sig med ett helt menageri av tama djur som sprang omkring i hans hus eller satt i burar.

Människorna beskrevs i termer av vita, bruna (indonesier) och svarta (papuanerna). De senare kallar han vildar där det egentligen enbart är utseendet och udda sedvänjor som beskrivs. Fokus ligger på huvudjakt och kannibalism som på 1950-talet fortfarande förekom i avsides belägna trakter. Rasist? Jo, naturligtvis, men samtidigt visar han en godmodig, vänlig attityd mot vildarna. Nyfikenheten över allt det exotiska gör att han tillbringar stor del av tiden hos människor ute i byarna. Och, detta måste sägas till hans fördel, han drar sig inte för några strapatser och umbäranden för att ta sig till de mest avlägsna byarna. Han deltar i fester, sover i rökiga hus bland grisar och förfädrens kranier.

Undrar om jag skall klara något liknande? Huvudjakt, kannibalism och stamkrig är borta, men hur mycket av den livstil som Bergman beskriver har förändrats? Naturligtvis hinner jag inte se och förstå särskilt mycket under mitt korta besök. Men säkert en del och jag tänker berätta så mycket jag hinner under min resa som börjar om exakt en vecka. Håll tummarna för att det vimlar av internetkaféer på Nya Guinea!

Mer om resan Nya Guinea.

Comments are closed.