Feb. 14, 2014, 12:37 p.m.
Ingeli Andreasson bloggar om sina resor. Här kan du läsa om den resa till Tanzania hon gjorde med Läs & Res hösten 2014.